contact

CONTACT US


CONTACT INFO

Contact person: Mr. Sun  +86-13515269469(Wechat)
E-mail:sun@czglzz.com
Contact person: Mr. Li  +86-13815051091(Wechat)
E-mail:lj@czglzz.com


Tel: 0086-519-83867299
Web: www.czfgs.com

Address: No.58 Songtao Road, Zhonglou District, Changzhou, Jiangsu Province